ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza Hidvéginé Harcsa Jolán, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató") által üzemeltetett www.digitalcaricature.eu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhetõ szolgáltatások, valamint a szolgáltatások alapján készülõ digitális termékek megrendelõi (a továbbiakban: „Vásárló”) általi használatára vonatkozó általános szerzõdési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által igénybe vehetõ szolgáltatására és a szolgáltatások alapján készülõ termékre vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhetõ egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerzõdés nyelve magyar és a szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhetõ, és nem megtekinthetõ, ide nem értve a megrendelések adatait.

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.       A Szolgáltató

Név: Hidvéginé Harcsa Jolán

Székhely: 2800 Tatabánya, Szegfû utca 30.

Adószám: 67840913-1-31

Számlavezetõ pénzintézet: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Számlaszám: 11991119-99051648-00000000

E-mail[email protected]

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail: [email protected]

2.       a honlapon Elérhetõ Szolgáltatások és termékek

A Honlap célja, hogy lehetõséget biztosítson a Vásárlóknak, hogy a Szolgáltató digitális karikatúra készítés, szolgáltatását (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), valamint a Szolgáltatás alapján készülõ képet (a továbbiakban: „Termék”) igénybe vegyék.

2.1.        A vásárlás menete

A Honlapon keresztül a Szolgáltatás és a Termék megvásárlásához nincs szükség regisztrációra.

Vásárló a ’Rendelj karikatúrát’ menüponton belül az adott Szolgáltatáshoz tartozó ’Opciók választása’ gombra kattintva tájékozódhat az árakról.

A vásárlás a következõ módon valósul meg:

A Honlapon a ’Rendelj karikatúrát’ menüpontra kattintva jelennek meg a lehetséges opciók, majd a megfelelõt az ’Opciók választása’ gombra kattintva fel kell töltenie fényképet, melybõl a Szolgáltatás készül, továbbá külön díjazás ellenében feliratot is kérhet, valamint megjegyzést is írhat a rendeléséhez.

Vásárló a ’Kosárba teszem’ gombra kattintva tudja a kosarában elhelyezni a rendelését. Amennyiben tovább vásárolna, akkor az ’Elfelejtettem valamit?’ gombra kell kattintani, majd a kosár eléréséhez a Honlap jobb felsõ sarkában található kosár ikonra kell kattintania.

Vásárlónak lehetõsége van kupon beváltására, valamint a kosár tartalmán módosítani. A kosár menüponton belül megjelenik a kosár tartalma tételes bontásban, azok részösszegeivel, valamint a kosár végösszege is. Vásárlónak a pénztárhoz való eljutáshoz a ’Tovább a pénztárhoz’ gombra kell kattintania.

Vásárlónak meg kell adnia a számlázási adatokat, beválthatja a kuponkódját és összesítve újra megjelenik a rendelés elemei, azok részösszegei, valamint a vásárlás végösszege is.

Vásárlónak meg kell adnia a fizetéshez a kártyaadatokat, majd el kell fogadnia jelen ÁSZF-ben foglaltakat és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is.

Vásárló a megrendelését a ’Megrendelem’ gombra kattintva tudja leadni.

A rendelés feladása tehát a ’Megrendelem’ gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Szolgáltató a megrendelés sikerességérõl az ezt követõ felületen és e-mailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének adatai (pl.: Vásárló neve, e-mail címe, a megrendelt termék pontos megjelölése, ára stb.) is megtalálható.

2.2.        Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetõsége van az adatbeviteli hibák javítására.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehetõ legrövidebb idõn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címrõl küldött levéllel jelezheti a Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követõen a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

2.3.        Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a megrendeléseket automatikusan feldolgozza és e-mail értesítésben visszaigazolja a Vásárló részére a megrendelés feladását és a szerzõdés létrejöttét, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatások és termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetendõ végösszeget és a Szolgáltató elérhetõségi adatait.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részérõl a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minõsül, mellyel érvényes szerzõdés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésõbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplõ adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzõdésnek minõsül, amelyre a polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

2.4.             Eljárás hibás ár esetén

A Szolgáltató nem vállal felelõsséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredõen nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minõsül különösen:

·        0 Ft-os ár,

·        kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntetõ ár.

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás, valamint a Termék valós áron történõ megvásárlásának lehetõségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást, illetve a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között a hibás áron létrejött a szerzõdés, a Szolgáltató a szerzõdést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Vásárlóval megállapodni.

2.5.        Fizetés

Vásárló a Szolgáltatás, valamint a Termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel tudja teljesíteni.

Bankkártyás fizetés a Stripe fizetési rendszerén keresztül történik, mely az összes Magyarországon elfogadott bankkártyával történhet.

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés idõpontjában érvényes árak, amelyeket a Honlapon talál a Vásárló. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

2.6.        Számla

Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el elektronikus számláját.

2.7.        Szállítás

A digitálisan elõállított Termék esetében a szállítás nem értelmezhetõ.

2.8.        Digitálisan elõállított Termék

A digitálisan elõállított Termék esetében a Szolgáltató a Vásárló részére a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre küldi el a Terméket.

2.9.        Értékesítés külföldre

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli Vásárlókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással, illetve Termékkel kapcsolatban meghatározott szerzõdésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekrõl a követelményekrõl.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetõségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás, illetve a Termék teljesítését, ameddig nem gyõzõdik meg arról, hogy a Szolgáltatás, illetve Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett szolgáltatás esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatás, illetve Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

2.10.    A Szolgáltatással és a Termékkel kapcsolatos felelõsség

A Szolgáltatás igénybevétele minden esetben elektronikus úton valósul meg.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás megrendelése során harmadik személy személyiségi jogát, bármilyen szerzõi jogot vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

Vásárló nem jogosult módosítás kérésére, azonban bármilyen probléma esetén az 1. pontban említett elérhetõségen vagy a Honlapon lévõ kapcsolati ûrlap kitöltésével jelezhet.

A Szolgáltató azért vállal felelõsséget, hogy a Szolgáltatás nyújtása, valamint a Termék elõállítása során legjobb szakmai tudása szerint látja el tevékenységét.

Szolgáltató köteles a Vásárló megrendeléskor megadott e-mail címére elküldeni az elkészült Terméket a teljesítési határidõn belül. Szolgáltató a Szolgáltatás, valamint a Termék elkészítéséhez szükséges teljesítési idõt 3-5 munkanapban határozza meg.

Szolgáltató az elkészült Terméket a Vásárló részére történõ elküldésétõl számított 5 munkanapig köteles megõrizni annak érdekében, ha a Termék újra küldése szükséges, ezt követõen azonban törli a Terméket.

Szolgáltató nem vállal felelõsséget:

-          azokért a rejtett elvárásokért, amelyeket a Vásárló nem hoz a Szolgáltató tudomására,

-          a Termék felhasználásából fakadó következményekért,

-          azért, ha a Vásárló helyrehozhatatlanul törli a Terméket tartalmazó e-mailt és nem jelzi ezt a Szolgáltatónak a küldéstõl számított 7 napon belül.

3.       Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

3.1.             Felmondási jog

3.1.1.       Szolgáltatásra vonatkozó felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minõsülõ Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szerzõdés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Vásárló a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetõségeinek egyikére. Ebbõl a célból a Vásárló felhasználhatja a következõ linken

http://digitalcaricature.eu/wp-content/uploads/2021/01/3OK.Elallasi_felmondasi-nyilatkozatminta.pdf

keresztül elérhetõ felmondási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidõben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelõen gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történõ elállás esetén azt határidõben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történõ értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidõ számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlõen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Szolgáltatástól való elállás esetén Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Vásárló még nem vett igénybe. Amennyiben tehát a Vásárló akkor mondja fel a szerzõdést, amikor már a digitális karikatúra készítési folyamatot a Szolgáltató megkezdte, az elvégzett munkával arányos díjat felszámíthatja Vásárlónak.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

3.1.2.       Termékre vonatkozó elállási jog

Az elkészült Termékek esetében Vásárlót nem illeti meg elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel a Termékek olyan nem elõre gyártott termékek, melyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elõ a Szolgáltató.

3.2. Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Szolgáltatás vagy a Termék valamilyen minõségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerzõdés esetén a Vásárló az átvétel idõpontjától számított 2 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás vagy a termék átadása idõpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerzõdés esetén a jogosult az átvétel idõpontjától számított 1 éves elévülési határidõ alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerzõdés teljesítésétõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

3.3. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minõsülõ Vásárló – választása szerint – érvényesítheti termékszavatossági igényét. A termékszavatosság annyiban tér el a kellékszavatosságtól, hogy ez esetben a forgalmazón keresztül kifejezetten a gyártóval szemben lehet fellépni.

Termékszavatossági igényként azonban Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minõsül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétõl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért a fogyasztó felelõs.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

·        a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

A termék Szolgáltatóhoz való visszajuttatására az elállás jognál írtak a termékszavatosság esetében is érvényesek.

4.       Jogérvényesítési lehetõségek

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a Szolgáltatással, illetve a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett e-mail elérhetõségen gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetõsége van azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetõség a panasz jellegébõl adódóan vagy, ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés a jelen szerzõdés értelmében az elektronikus levelezési címre történõ válaszadást vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetõségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendezõdik, a Vásárló jogosult:

-        Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-        Békéltetõ testület eljárásának kezdeményezésére.

A Békéltetõ testületek elérhetõségei:

Baranya Megyei Békéltetõ Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: [email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: [email protected]

Békés Megyei Békéltetõ Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: [email protected]

Budapesti Békéltetõ Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: [email protected]

Fejér Megyei Békéltetõ Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület Címe: 9021 Gyõr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László E-mail cím: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület Címe: 4025 Debrecen, Petõfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735 Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: [email protected]

Heves Megyei Békéltetõ Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fõ tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: [email protected]

Pest Megyei Békéltetõ Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921  Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: [email protected]

Somogy Megyei Békéltetõ Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: [email protected]

Tolna Megyei Békéltetõ Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: [email protected]

Vas Megyei Békéltetõ Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008 Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltetõ Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-514 Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: [email protected]; [email protected]

-        Online vitarendezés

Online adásvételi szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következõ linken elérhetõ online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

Magyarországon a Budapesti Békéltetõ Testület (BBT) jár el az online adásvételi szerzõdésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedõ közötti jogvitákban.

-        Bírósági eljárás kezdeményezésére.

5.       Az Általános Szerzõdési Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történõ elõzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követõen a Honlap elsõ használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követõen indított ügyekre kell alkalmazni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, elõzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

6.       Szerzõi jogok

A digitális karikatúra szerzõi jogi védelem alá tartoznak. A szerzõi jogok jogosultja kizárólag a Szolgáltató, mint jogi személy és a kapcsolódó személyi és vagyoni jogokat saját nevében gyakorolja. A szellemi alkotásokat a szerzõi jog ide vonatkozó részei védik. A termék megvásárlásával a grafika tulajdonjoga nem kerül át a vásárlóra, az továbbra is az alkotó tulajdonát képezi.

A digitális végtermék egészének vagy egyes részeinek (képek, grafikai elemek stb.) bármilyen módon történõ reprodukálását, átdolgozását, a Szolgáltató megtiltja, továbbá nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történõ közzététel, fájlmegosztó weboldalakra való feltöltés bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon –a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Honlap elemei szerzõi jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhetõ Szolgáltatások és Termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Honlap elemei szerzõi jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhetõ Szolgáltatások és Termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzõi mûnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató elõzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenõen a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplõ bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerû használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató elõzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresõmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévõ adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 01.28.

hu_HUMagyar